Zápis do MŠ

Pro všechny děti, které budou ve školním roce 2023/2024 navštěvovat mateřskou školu,
se koná dle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
                          ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání 
v úterý 9. a ve čtvrtek 11.května 2023  v mateřských školách v Hejnicích v čase od 8:00 do 16:00.
Podle platné legislativy  je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září 2023 (tj. narozené před 1.9.2018), nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Předzápis bude možné provést též distančně od 3.4. do 8.5.2023

K zápisu je třeba předložit rodný list dítěte  a občanský průkaz rodičů nebo zákonných zástupců.
U cizích státních příslušníků cestovní pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Sdílet