Provoz školní družiny o letních prázdninách

O prázdninách škola nabízí pro žáky 1.stupně provoz školní družiny.
Školní družina bude v provozu za následujících podmínek:
- Provoz bude zajištěn v období 1.7. do 14.7.2024, v pracovní dny od 6:00 do 15:30
- ŠD bude v provozu pouze za předpokladu naplnění min. 15 žáky, kteří budou závazně přihlášeni do 31.května 2024 a pobytový poplatek uhradí do 10.června 2024.
- Poplatek za pobyt v ŠD v toto období činí 70,- Kč/den
(+ stravné – 30,- Kč/den pro dítě ve věku do 10 let).
Pokud dítě nebude přihlášeno a odpovídající částka nebude v daném termínu uhrazena,
nemůže být dítě přijato.
Platby po těchto datech nebudou akceptovány a děti nebudou k prázdninovému provozu přijímány.
V případě, že dítě přes úhradu do ŠD o letních prázdninách bez omluvy
a kvalifikovaného důvodu (lékařské potvrzení) nenastoupí, úplata se nevrací.

Sdílet