Školní družina

Od 1.9.2022 do 30.6.2023 jsou v provozu 3 oddělení školní družiny pro žáky 1. až 4.tříd,
v čase od 6:00 do 16:30.
V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte do ŠD v termínu od 1. do 15.července 2023 je třeba jej přihlásit k prázdninovému pobytu nejdéle do 31.5.2023 u Vaší vychovatelky.
Školní družina bude v provozu za předpokladu zájmu minimálně 15 dětí.
Telefon: 482 322 392