Bezhotovostní platby škole

Pro usnadnění platebního styku se školou je nově umožněna bezhotovostní úhrada pohledávek ze strany rodičů. Pro zadání příkazu je nutné přesně vyplnit číslo účtu a variabilní symbol (VS) podle druhu platby:

Příspěvky SRPDŠ:  

 • č.ú.: 1030752523/5500 (Raiffeisenbank)
 • VS: ********** , kde uvedete  rodné číslo žáka bez mezer a lomítka 

Platby škole:             

 • č.ú.: 986023339/0800 (Česká spořitelna)
 • školní jídelna: 1783-986023339/0300
 • VS: xx******, kde xx značí účel platby a dalších 6 prvních číslic z rodného čísla žáka (před lomítkem), bez mezer a lomítka

Účel platby: 

 • 11 – Lyžařský výcvik
 • 22 – Plavání
 • 33 – Úhrada mimoškolní akce (exkurze, výlet apod.)
 • 55 – Výběry na učební pomůcky či sešity
 • 66 - Úhrada poškozených učebnic
 • 77 - Úhrada majetkových škod
 • 88 - Zájmové útvary