E-jídelna

                Ceny obědů od 1.9.2020:
1.stupeň:      26,-
2.stupeň:      28,-;   od 15 let:      30,-
Ostatní strávníci:      68,-

Pokud chtějí cizí strávníci obědvat přímo ve školní jídelně, musí využít vyhrazený čas od 10:45 do 11:20. Výdej jídla později není možný (dle manuálu pro provoz jídelen ve školním roce 2020/21, který vydalo MŠMT a MZ).

Postup pro zobrazení jídelníčku a výběr jídla

  1. Jděte na www.strava.cz a zvolte přihlášení uživatele 
  2. Zadejte číslo zařízení 5997, což je Školní jídelna při ZŠ Hejnice, svoje uživatelské jméno, heslo a e-mailovou adresu 
  3. V levé části je volba jídelníčku

Vážení rodiče, vážení strávníci,

Od 1. června 2007 funguje nový systém výdeje a objednávání stravy. V jídelně byl nainstalován elektronický systém výdeje a objednávání stravy s využitím bezdotykových čipů. Pro Vás z toho vyplynou následující změny:

Svému dítěti zakoupíte bezkontaktní čip v ceně 115,- Kč, který mu bude sloužit po celou dobu docházky do školní jídelny jako jeho osobní průkazka. Při skončení stravování ve školní jídelně bude možné čip vrátit. Jsme si vědomi, že to je platba navíc, ale jsme přesvědčeni, že jistě oceníte výhody, které Vám a Vašim dětem tento moderní systém přinese. 

V případě zapomenutí čipu Vaše dítě o jídlo nepřijde. V kanceláři mu vydáme náhradní stravenku a jídlo dostane. 

V případě ztráty čipu nepřijdete o zaplacenou stravu, pouze bude nutno zakoupit nový bezkontaktní čip. Starý bezkontaktní čip se zablokuje a případný nálezce nezíská Vámi zaplacené jídlo. 

Vy, kteří máte přístup na internet (www.strava.cz), budete moci své dítě přihlásit i odhlásit tímto způsobem. Pro zprovoznění objednávek po internetu budete muset pouze jednou navštívit kancelář školní jídelny. 

V případě, že Vaše dítě nebude objednanou a zaplacenou stravu odebírat, podáme Vám o tom zprávu na třídním aktivu nebo i průběžně po internetu. Budete mít trvalý přehled o tom, zda si Vaše dítě jídlo přihlašuje a hlavně zda ho potom také odebírá. 
U objednacího snímače před jídelnou si budou moci děti zvolit jídlo na další týden, starší děti a dospělí si budou moci jídlo též sami přihlásit nebo odhlásit. 

U objednacího boxu na chodbě před jídelnou bude možno vybírat ze dvou chodů, přihlašovat a odhlašovat stravu až na 4 týdny dopředu. Strávník se tam bude moci sám informovat o výši svého konta, i o přehledu svých přihlášek a plateb. Pochopitelně pokud své konto (zaplacenou zálohu) vyčerpá, systém mu objednávku umožní až po zaplacení. 

Všichni, kteří platí obědy sporožirem nebo z běžného účtu, budou mít automaticky na každý následující měsíc obědy objednané! V případě, že nechcete pro Vaše dítě oběd v následujícím měsíci (např. z důvodu nemoci), je nutno stravu odhlásit - zablokovat výdej obědů. Prostřednictvím internetu na www.strava.cz (za předpokladu, že bude ještě aktivní nabídka výběru jídla) nebo telefonicky na čísle 482 322 290 (vedoucí ŠJ) nejpozději jeden pracovní den předem nejpozději do14 hodin.