Informace pro rodiče – ošetřovné při uzavření školy

Ošetřovné pro rodiče -  informace o ošetřovném např. zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.