MŠ Zvoneček

 

O nás

Základní škola a Mateřská škola Hejnice, příspěvková organizace, Lázeňská 406, Hejnice 463 62

Pracoviště MŠ Zvoneček, Nádražní 65, Hejnice 463 62

tel. 482 322 213 - omlouvání absence

mobil: 602 177 047 - vedoucí MŠ Bc. Jitka Hájková

Školní vzdělávací program Putování se Zvonečkem 

Školní řád MŠ Zvoneček

 

 • Budova MŠ Zvoneček byla postavena v roce 2021 v areálu bývalé MŠ2 na místě nevyhovující budovy MŠ, která byla zbourána. Došlo k sloučení dvou mateřských škol, MŠ1 v ulici Lázeňská a MŠ2 Zvoneček. Sloučením tyto dvě Mateřské školy zanikly a vznikla Mateřská škola Zvoneček.
 • Odloučené pracoviště MŠ3 na Ferdinandově sídlí v samostatné budově. Nachází se zde jedna třída Králíci.
 • Budova MŠ Zvoneček je jednopodlažní. V současné době slouží k provozu 5 tříd.
 • V přízemí se nachází třída Medvíďata, s přilehlou šatnou, s vlastní umývárnou, skladem a přípravnou kuchyňkou sloužící k výdeji jídla dětem a pedagogickému personálu. Dále se zde nachází prostorná herna sloužící jako tělocvična pro jednotlivé třídy nebo místo ke společnému setkávání různých příležitostí, jako jsou akce MŠ či divadelní představení. V přízemí se dále nachází kuchyň s přilehlými sklady potravin a zázemím pro kuchařky. V prvním podlaží jsou čtyři třídy s vlastními šatnami, umývárnami, sklady a dvěma přípravnými kuchyňkami. Jsou to třídy pro děti ve věku od 2 do 4 let - třídy Štěňata, Koťata a děti ve věku 4 až 7 let - třídy Liščata a Lvíčata. Dále se zde nachází zázemí pro pedagogické pracovníky s šatnou a sociálním zařízením, kancelář vedoucí MŠ. Třídy jsou prostorné, vzdušné, vybavené dětským nábytkem, hracími koutky. Prostorné chodby i třídy jsou tematicky zdobeny dětskými pracemi a výrobky.
 • Součástí mateřské školy je oplocený areál školní zahrady složený ze dvou částí. Zadní část je tvořená lesoparkem se vzrostlými stromy, domečky, prolézačkami a několika pískovišti. V přední části se nachází tartanové hřiště s herními prvky a mlhovištěm. Celá zahrada je osázená okrasnými i jedlými keři, ovocnými stromy a poskytuje dětem možnost dostatečného pohybového vyžití.
 • Mateřská škola je situována v klidné části města Hejnice pod severními svahy Jizerských hor s možností vycházek do okolní přírody v podhorské oblasti.

Zaměstnanci mateřské školy

Vedoucí MŠ: Bc. Jitka Hájková      

Speciálně-pedagogická podpora dětí a poradenství pro rodiče
Podpora zaměřená na  děti s podpůrnými opatřeními, dále děti, které potřebují individuálně podpořit v oblasti řeči, děti s nadáním, děti s odkladem, s odlišným mateřským jazykem.

Bc. Jitka Hájková – třída Lvíčata
Bc. Tereza Hanzlová – třídy Medvíďata a Liščata
Bc. Linda Maříková – třídy Štěňata a Koťata

Logopedická podpora – Bc. Jitka Hájková

Logopedická prevence – Jaroslava Forchtnerová

 

Třída Medvíďata - smíšená třída pro děti od 2 do 5 let
Učitelky: Bc. Tereza Hanzlová, Jana Plíhal Vrzalová
Asistent pedagoga: Gabriela Ginčová

Třída Štěňata – děti od 3 do 4 let
Učitelky: Ivana Zavřelová, Bc. Linda Maříková
Školní asistent: Alena Tesařová

Třída Koťata – děti od 3 do 4 let
Učitelky: Lenka Juklíčková, Eliška Budská
Asistent pedagoga: Jana Barešová

Třída Liščata - děti od 5 do 7 let
Učitelky: Jaroslava Forchtnerová, Vlasta Bogdanová
Asistent pedagoga: Blanka Maiksnerová

Třída Lvíčata  - děti od 5 do 7 let
Učitelky: Bc. Jitka Hájková, Renata Kratochvílová
Asistent pedagoga: Martina Horáčková

Kuchařky
Blanka Horčičková                 Ladislava Teclová

Uklízečky
Jana Vojcová                           Jitka Šidélková

Školnice
Hana Horáčková

 • Pravidelné akce
 • návštěva kina - promítání pásma pro předškolní dětí (první pátek v měsíci)
 • návštěva Městské knihovny v Hejnicích (pravidelně 1x do měsíce - třída Lvíčata)
 • vzdělávací programy STŘEVLÍK Hejnice
 • Lesní pedagogika - Lesy ČR
 • Zdravý úsměv - Mateřské centrum Mateřídouška
 • Divadelní představení - 4x ročně
 • Fotografování dětí
 • Exkurze, návštěvy
 • Besídky
 • Dny otevřených dveří

Kroužky

 • Jóga - úterý od 14:30 - 15:15 třídy Liščata, Lvíčata - lektorka Alena Trenková
 • Cvičení se Sportimáčkem - čtvrtek 15:00 - 16:00 - Martina Horáčková, Jana Barešová 

Aktivity v rámci jednotlivých tříd
Bc. Jitka Hájková - Logopedie
Renata Kratochvílová - Hudební výchova
Jaroslava Forchtnerová - Dramatická výchova
Vlasta Bogdanová - Pohybové hry v přírodě
Ivana Zavřelová – Pohybové hry
Bc. Linda Maříková – Hry v přírodě
Lenka Juklíčková - Logohrátky
Eliška Budská - gymnastika se Sportimáčkem
Bc. Tereza Hanzlová - Smyslové hry
Jana Plíhal Vrzalová – Výtvarné činnosti