Otevírání budovy a přehled zvonění

Školní budova se otevírá pro žáky v 7:40. Do této doby je uzavřena a vstup se žákům umožní pouze v těchto odůvodněných případech:

  • Doučování a příprava studentů - vyučující si žáky osobně odvede.
  • Dojíždějícím  žákům v případě nepříznivého počasí.

Žáci prvního stupně zůstanou v prostoru chodby u školníka, žáci druhého stupně se budou do 7:40 zdržovat  pouze ve svých šatnách

Pokud toto žáci nebudou respektovat, budou ze školy vykázáni!