Granty a projekty

Rok 2014

V tomto roce jsme se zapojili a byli úspěšní v realizaci následujících projektů:

 • Podpora logopedické péče pro MŠ (50.000,-)
 • Obědy pro děti (51.000,-)
 • Dopravní výchova a zdravý životní styl (80.000,-)
 • Hry 3.tisíciletí (19.100,-)
 • Granty města Hejnice (3 projekty, celkem 47.000,-)

Rok 2015

V tomto roce jsme se zapojili do následujících projektů:

 • Kola pro děti (nákup 2 ks nových kol pro ty, co si je nemohou dovolit koupit)
 • Granty města Hejnic (atletika, florbal, keramika, harmonizační pobyty, přeshraniční spolupráce MŠ)
 • Ovoce do škol
 • Hry 3.tisíciletí
 • Dopravní výchova  a zdravý životní styl v Libereckém kraji

Rok 2016

V tomto roce jsme se zapojili a byli úspěšní v realizaci následujících projektů:

 • Šablony pro MŠ a ZŠ
 • Obědy pro děti
 • Hry 3.tisíciletí
 • Ovoce do škol
 • Granty Města Hejnice
 • Zdravá pětka
 • Soutěž s Domestosem
 • Soutěž s panem Popelou

Rok 2017

V tomto roce jsme se zapojili a byli úspěšní v realizaci následujících projektů:

 • Obědy pro děti
 • Hry 3.tisíciletí
 • Ovoce do škol
 • Granty Města Hejnice
 • Zdravá pětka
 • Soutěž s Domestosem
 • Soutěž s panem Popelou

Rok 2018 

V tomto roce jsme se zapojili a byli úspěšní v realizaci následujících projektů:

 • Obědy pro děti
 • Hry 3. tisíciletí
 • Ovoce do škol
 • Granty Města Hejnice
 • Soutěž s Domestosem
 • Soutěž s panem Popelou
 • Projekt Edison
 • Dále od Jizerek dále
 • Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti

Rok 2019

V tomto roce jsme se zapojili a byli úspěšní v realizaci následujících projektů:

 • Obědy pro děti
 • Ovoce do škol, Mléko do škol
 • Podpora plavání dětí na 1.stupni ZŠ
 • Granty Města Hejnice
 • Soutěž s Domestosem
 • Soutěž s panem Popelou
 • Projekt Edison
 • Projekt Erasmus+
 • Modernizace učeben přírodních věd na ZŠ Hejnice
 • Šablony II

Rok 2020

 • PODPORA ZŠ A MŠ HEJNICE II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013684
  • Projekt se zaměřuje na personální podporu školy, další vzdělávání pedagogů, realizaci klubů, doučování a projektových dnů pro děti a žáky.
 • Ovoce do škol, Mléko do škol
 • Podpora plavání dětí na 1.stupni
 • Soutěž s panem Popelou
 • Podpora cizinců na školách
 • Obědy pro děti
 • Erasmus+
  • Projekt se zaměřuje na získávání znalostí a zkušeností pedagogů v zahraničí.
  • V letech 2018-20 se dvě učitelky zúčastnily zahraničního kurzu zaměřeného na metody výuky angličtiny.
   Projekt je financován z prostředků Evropské Unie z programu Erasmus+, Klíčová akce 1: mobility pedagogických pracovníků

Rok 2021

 • PODPORA ZŠ A MŠ HEJNICE II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013684
  Víceletý projekt se zaměřený na personální podporu školy, další vzdělávání pedagogů, realizaci klubů, doučování a projektových dnů pro děti a žáky.
 • Ovoce do škol, Mléko do škol
 • Soutěž s panem Popelou
 • Obědy pro děti
 • ICT pro děti