Rada školy

Byla ustanovena na základě výsledků voleb  na další volební období do 4/2023 v tomto složení:

  • zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Erik Hillebrand,  Mgr. Martina Honysová
  • zástupci zřizovatele školy:  PharmDr. Petr Sedlák,  Ing. Lucie Podhorová,
  • zástupci nezletilých žáků: Bc. Roman Finkous, p. Pavlína Hradilová

Předsedou rady byl zvolen 5. 6. 2019 na schůzi RŠ PharmDr. Petr Sedlák.

Zápisy z jednání rady