Rada školy

Byla ustanovena na základě výsledků voleb  na další volební období do 4/2025 v tomto složení:

  • zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Erik Hillebrand,  Mgr. Martina Honysová
  • zástupci zřizovatele školy:  PharmDr. Petr Sedlák,  Ing. Lucie Podhorová,
  • zástupci nezletilých žáků: p. Radka Krejčová, p. Petra Melicharová

Předsedkyní rady byla zvolena 26.8.2022 na schůzi RŠ p. Radka Krejčová

Zápisy z jednání rady