Zápis do 1. tříd

Všechny žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do 1.třídy ve školním roce 2021/2022 byly kladně vyřízeny, všichni žáci jsou přijati.

     Informace k žádosti o odklad:

Školský zákon umožňuje odklad, ale pokud zákonný zástupce dítěte o odklad nepožádá, je jediným rozhodujícím kritériem věk dítěte, nerozlišují se jeho schopnosti, dovednosti.
Škola sama nemůže na základě výsledku jakýchkoli zjišťování znemožnit zahájení povinné školní docházky.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog.
Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.

Je tedy nutné mít všechna potřebná doporučení vyřízena a spolu s žádostí předat řediteli školy nejdéle do 30. dubna 2021!!!!