Zápis do 1. tříd                     ZÁPIS  do 1.tříd  základního vzdělávání

   pro školní rok 2021/22 je naplánován na pátek 23.dubna 2021 od 14:00 do 18:00 ve staré budově základní školy.
V případě, že epidemiologická situace neumožní zápis uskutečnit prezenční formou, budeme vás o dalším postupu a způsobu provedení zápisu včas informovat.