Zápis do 1. tříd                     ZÁPIS  do 1.tříd  základního vzdělávání

   pro školní rok 2020/21 proběhl "na dálku" bez přítomností dětí.
Všechni žáci, kteří si podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, byli přijati.