Zápis do 1. tříd

Pro všechny děti, které budou ve školním roce 2023/2024 zahajovat školní docházku,
se koná dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon,
 
                  ZÁPIS
do 1.tříd  základního vzdělávání

v pátek 21.dubna 2023  ve staré budově  ZŠ Hejnice (vchod od hlavní silnice)
v čase od 14,00 do 18,00 hodin. Zatím počítáme s prezenční formou, ale zápis bude možné případně provést i distančně, v závislosti na vývoji epidemiologické situace.
 
Dostaví se děti narozené v období od 1.9.2016 do 31.8.2017
a dále ti, kterým byla školní docházka v minulém roce odložena,
a to v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců.
 
K zápisu je třeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů nebo zákonných zástupců.

Informace k odkladu školní docházky:
Školský zákon umožňuje odklad, ale pokud zákonný zástupce dítěte o odklad nepožádá, je jediným rozhodujícím kritériem věk dítěte, nerozlišují se jeho schopnosti, dovednosti. Škola sama nemůže na základě výsledku jakýchkoli zjišťování znemožnit zahájení povinné školní docházky.
Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog.
Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.
Je tedy nutné mít všechna potřebná doporučení vyřízena a spolu s žádostí předat řediteli školy nejdéle do 30. dubna 2023!

 

 

28. 2. 2022
Online zápis do 1. tříd