Přijímací zkoušky

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.

Přikládáme aktuální informace MŠMT k přijímacím zkouškám na střední školy pro následující školní rok (2021/22).

AKTUÁLNĚ:
Pro žáky jsou v současnosti uvolněny i následující vzdělávací materiály od Dr. Michala Mašiky, který je poskytl školám. Jde o řešení
úloh na různá matematická témata a testy ze získaných znalostí:
V příloze najdete tři testy:
Řešení 1. testu najdete zde:
https://youtu.be/aFCMJTBO56Q

Řešení 2. testu najdete zde:
https://youtu.be/zJsLaieppDM

3. test bude řešen ve středu, 1. 4. v 18 hodin, ve streamu:
https://youtu.be/9xIg54uyRnk

Michal MašikaLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michalmasika
XING: https://www.xing.com/profile/Michal_Masika 

OBECNÉ INFORMACE:
MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vydaly sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.  

Testy k procvičení si můžete stáhnout ZDE (viz článek na edulk „Testy CERMAT k procvičení“ ze dne 5. 12. 2016).

Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace,“ říká ředitel Cermatu Jiří Zíka. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou ke stažení na www.cermat.cz.

Cermat upozorňuje, že neručí za věcnou ani formální správnost informačních materiálů a různých podpůrných aktivit, včetně různých přípravných testů, konaných jinými, převážně soukromými subjekty. K získání relevantních informací je třeba se obrátit na oficiální informační zdroje,“ dodává Jiří Zíka.

Oficiální zdroje jsou: