Pedagogický sbor

Ředitel školy
Mgr. Jan Kašpar

Zástupce ředitele
Mgr. Erik Hillebrand

Výchovný poradce
Ing. Michaela Štainbruchová
Metodik ICTK
Mgr. Jan Kašpar
Správce ICTK
Ing. Milan Hradil
Metodik primární prevence
Mgr. Michaela Čumpelíková

Učitelé 1. stupně
Mgr. Libuše Kučinová, Mgr. Martina Hloušková, Alena Jandová, Mgr. Monika Kašparová, Mgr. Martina Honysová, Mgr. Zdena Muchová, Mgr. Helena Filipová,  Mgr. Jana Hillebrandová, Mgr. Šárka Blechová, Mgr. Alena Sochorová

Učitelé 2. stupně
Mgr. Michaela Čumpelíková, Mgr. Marcela Hmirová, Mgr. Martina Kuncová, Mgr. Blanka Kovačičová, Mgr. Petr Sýkora, Ing. Michaela Štainbruchová, Ing. Milan Hradil, Mgr. Lucie Eliášová, Bc. Lucie Pešková, Mgr. Tatiana Kárová, Mgr. Dana Nejezchlebová, Mgr. Lenka Filová

Externí učitelé na 2. stupni
xxx

Asistenti pedagoga
Vlasta Bogdanová, Hana Finkousová, Johanka Macháčková, Nikola Průšková

Vychovatelé ŠD a ŠK
Alena Sochorová (vedoucí vych.), Hana Podroužková, Milada Lundáková

Na MD a RD
Mgr. Markéta Jindrová, Mgr. Adéla Jirounková, Mgr. Alena Lecká