Zájmové útvary školy

Název kroužku Vedoucí Poplatek za šk. rok Termín Místo
Atletický 1.st (1.-2.tř.) Mgr. Marcela Hmirová 700 Kč středa, 13:30 - 14:15 velká TV
Atletika 1.st (3.-5.tř.) Mgr. Marcela Hmirová 700 Kč středa, 14:15 - 15:00 velká TV
Florbal 2.st - dívky Mgr. Marcela Hmirová 700 Kč pondělí, 7:10 - 7:55 velká TV
Florbal chlapci 2.st. Mgr. Petr Sýkora 600 Kč čtvrtek od 7:00 velká TV
Horolezecký Mgr. E.Hillebrand 600 Kč čtvrtek 16:30 malá TV
Keramický - ŠD Hana Podroužková 600 Kč pondělí, středa od 15:00 keramická dílna Detail
Keramický - ŠD Milada Lundáková 600 Kč úterý, čtvrtek od 15:00 keramická dílna Detail
Pěvecký Mgr. Jana Hillebrandová 0 Kč čtvrtek 14:00 - 15:00 Chanos
Turistický - ŠD Hana Podroužková 0 Kč úterý od 15:30 do 16:30 ŠD Hejnice Detail