Zájmové útvary školy

Název kroužku Vedoucí Poplatek za šk. rok Termín Místo
Atletický 1.st (1.-2.tř.) Mgr. Marcela Hmirová 700 Kč pondělí, 13:30 - 14:15 (poprvé 26.9.22) velká TV
Atletika 1.st (3.-5.tř.) Mgr. Marcela Hmirová 700 Kč pondělí, 14:15 - 15:00 (poprvé 26.9.) velká TV
Basketbal chlapci 2.st. Mgr. Marcela Hmirová 700 Kč středa od 7:10 (poprvé 5.10.22) velká TV
Florbal - chlapci Mgr. Petr Sýkora 1400 Kč úterý, pátek 7:00 (poprvé 4., 7.10.22) velká TV
Florbal 2.st - dívky Mgr. Marcela Hmirová 700 Kč pondělí, 7:10 - 7:55 (poprvé 26.9.22) velká TV
Horolezecký Mgr. E.Hillebrand 800 Kč čtvrtek 15:30 a 16:30 (poprvé 6.10.22) malá TV
Judo - přípravka (ročník 2015 a mladší) Mgr. Petr Sýkora 1600 Kč úterý 16:00 17:00 (poprvé 4.10.22) malá TV
Judo - starší žáci Mgr. Petr Sýkora 1600 Kč úterý 17:00-18:00 (poprvé 4.10.22) malá TV
Keramický - ŠD Hana Podroužková 1200 Kč pondělí, středa od 15:00 keramická dílna Detail
Keramický - ŠD Milada Lundáková 1200 Kč úterý, čtvrtek od 15:00 (poprvé 4.,6.10.22) keramická dílna Detail
Pěvecký Mgr. Jana Hillebrandová 1000 Kč čtvrtek 14:00-15:00 (poprvé 6.10.22) Chanos, třída 5.A