Zájmové útvary školy

Název kroužku Vedoucí Poplatek za šk. rok Termín Místo
Atletický 1.st (2.-5.tř.) Mgr. Marcela Hmirová 600 Kč středa
Atletika 1.st (1.tř.) Mgr. Marcela Hmirová 600 Kč pátek
Basketball Mgr. Marcela Hmirová 500 Kč středa
Florbal 2.st - dívky Mgr. Marcela Hmirová 500 Kč středa
Florbal 2.st.- chlapci Pavel Zoreník 500 Kč čtvrtek
Horolezecký Mgr. J. Kašpar 600 Kč čtvrtek 16:30 malá TV
Keramický - ŠD Hana Podroužková 600 Kč Pondělí, středa od 15:00 keramická dílna Detail
Keramický - ŠD Milada Lundáková 600 Kč Čtvrtek od 15:00 keramická dílna Detail
Pěvecký Mgr. J.Hillebrandová, Mgr. M.Honysová 600 Kč úterý
Šachový Boris Hnik 200 Kč pátek
Turistický - ŠD Hana Podroužková 0 Kč Středa od 15:30 ŠD Hejnice Detail