Zájmové útvary školy

Název kroužku Vedoucí Poplatek za šk. rok Termín Místo
Atletický 1.st (1.-2.tř.) Mgr. Marcela Hmirová 1000 Kč středa, 13:30 - 14:15 (poprvé 4.10.2023) velká TV
Atletika 1.st (3.-5.tř.) Mgr. Marcela Hmirová 1000 Kč středa, 14:15 - 15:00 (poprvé 4.10.2023) velká TV
Basketbal (chlapci + dívky 2.stupeň) Mgr. Sára Hmirová 1000 Kč čtvrtek, 7:10 - 7:55 (poprvé 5.10.2023) velká TV
Dramatický Mgr. Eva Juščáková 600 Kč čtvrtek 13:30 - 15:00 třída 3.A
Florbal - chlapci 2.stupeň Mgr. Petr Sýkora 1200 Kč pondělí 7:00 (poprvé 2.10.2023) velká TV
Florbal - chlapci 2.stupeň Mgr. Petr Sýkora 1200 Kč středa 7:00 (poprvé 4.10.2023) velká TV
Florbal dívky 4.-5.třída Mgr. Marcela Hmirová 1000 Kč středa 15:00 - 16:00 (poprvé 4.10.2023) velká TV
Horolezecký Mgr. Erik Hillebrand 1000 Kč čtvrtek 16:30 (poprvé 5.10.2023) malá TV
Judo - mladší (1.-4.r.) Mgr. Petr Sýkora 1600 Kč úterý 16:00 17:00 (poprvé 3.10.2023) malá TV
Judo - starší (5.-9.r.) Mgr. Petr Sýkora 1600 Kč úterý 17:00-18:00 (poprvé 3.10.2023) malá TV
Keramický - ŠD Hana Podroužková 1200 Kč pondělí, středa 15:30-17:00 (poprvé 2.10.202 keramická dílna Detail
Keramický - ŠD Milada Lundáková 1200 Kč úterý, čtvrtek 15:30-17:00 (poprvé 3.10.2023) keramická dílna Detail
Pěvecký Mgr. Jana Hillebrandová 1500 Kč Čtvrtek 13:30 - 15:00 (poprvé 5.10.2023) Chanos, třída 1.A