Keramický - ŠD

Vedoucí: Hana Podroužková

Poplatek za školní rok: 1200 Kč

Termín: pondělí, středa 15:30-17:00 (poprvé 2.10.202

Místo: keramická dílna

Určeno přednostně pro žáky ŠD