Keramický - ŠD

Vedoucí: Hana Podroužková

Poplatek za školní rok: 600 Kč

Termín: Pondělí, středa od 15:00

Místo: keramická dílna

Určeno přednostně pro žáky ŠD