Keramický - ŠD

Vedoucí: Hana Podroužková

Poplatek za školní rok: 1200 Kč

Termín: pondělí, středa od 15:00

Místo: keramická dílna

Určeno přednostně pro žáky ŠD