SRPDŠ

Výše příspěvku

 • příspěvek SRPDŠ: 230,- Kč, platí každý žák (i při větším počtu sourozenců ve škole)
 • příspěvek na adopci: 20,- Kč

Co všechno se hradí z prostředků SRPDŠ?

 • příspěvky na lyžařský výcvik
 • příspěvek na akci Pálení čarodějnic
 • příspěvek na Pohádkový les pořádaný ke Dni dětí
 • příspěvky na: reprezentaci školy ve všech sportovních i nesportovních aktivitách hradí se z toho autobusy na atletické maratony (viz maraton Praha), přednášky pro děti (Frýdlant)
 • příspěvky na aerobické činnosti
 • hradí se z toho ceny pro žáky nejen za sportovní aktivity
 • trička na konci školního roku pro „zdatné žáky“, čokolády aj. ceny pro jakýmkoliv způsobem šikovné žáky
 • hradí se z toho autobusy na přepravu určitých akcí, např. projektů
 • hradí se z toho pomůcky (balakryl, balicí papíry aj.) pro přípravy projektových dnů
 • hradí se ceny pro děti na maškarním plese
 • výzdoba pro děti na maškarní ples
 • příspěvek pro prvňáčky
 • hradí se z toho náklady na akce pořádané školou pro děti, např. Noční vyučování
 • hradí se z toho polovina jízdného autobusem do Mladé Boleslavi – každoroční exkurse
 • atd. atd.

Obecně: hradí se z toho veškeré vedlejší náklady pro všechny děti! Ceny! Autobusy! A spousta jiných věcí, kt. rodičům neříkáme a hradíme je z toho důvodu, aby jejich vlastní náklady nebyly tak vysoké. Součástí SRPDŠ je i výdělek z plesu, díky kterému si můžeme dovolit dětem dopřát i více, než jen to, co jsme vybrali na příspěvcích. Seznam není úplný a mění se každý rok podle toho, co se pro děti pořádá. Některé ročníky vyčerpají více, některé méně, nicméně čerpání vychází cca na 200 Kč na žáka. A to není málo.

Částka je navýšena o 20,- vzhledem ke zmiňované „adopci na dálku“. (Možno se o ní dočíst níže). Tato dvacetikoruna není součástí SRPDŠ, ale jakéhosi „sponzorského daru“, který budeme platit – z důvodu jednoduché platební transakce – z účtu SRPDŠ. Rodiče mohou zaplatit i více, než jen 120,- na ceny, zájmové aktivity a podporu vzdělání svých dětí a samozřejmě i vyšší sponzorský dar pro adoptované dítě.

Adopce na dálku

Již sedmým rokem naše škola úspěšně podporuje projekt „Adopce na dálku“ (http://praha.charita.cz/ zahranici/adopce-na-dalku/).

Naším adoptivním „synem“ je chlapec z Indie - Avil Francis Pinto, který 7. října oslavil své 17. narozeniny.

 Finanční podpora, kterou chlapci ročně posíláme, zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování),mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

 Pokud darujeme člověku vzdělání, darujeme mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší prosperitu v již tak nelehkém životě v jihovýchodní Asii. Děti v Indii si této pomoci nesmírně váží a já jménem celé školy děkuji za Vaši podporu. Avil možná ani netuší, jak velkou a početnou rodinu tak v České republice získal.

Korespondence