Třídní schůzky

Vzhledem k současné situaci si třídní učitelé řeší prospěchové i kázeňské záležitosti individuálně.