Organizace školního roku

              Organizace školního roku 2023/24 na ZŠ Hejnice.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne  v pondělí 4. září 2023.
Ve čtvrtek 28.9. je státní svátek, v pátek 29.9. volno ředitele školy.
Volno ředitele školy je i v pondělí 23.10. až středu 25.10., na ně navazují podzimní prázdniny (čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023).
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Výpis z vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předán ve středu 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy a pro okres Liberec vychází na termín od 26.2. do 3.3.2024.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.