Přijímací zkoušky

Přikládáme aktuální informaci MŠMT k přijímacím zkouškám