Přijímací zkoušky

Vážení rodiče!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že ve školním roce 2020/21 se termíny konání jednotné přijímací zkoušky mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Ve školním roce 2020/2021 platí podoba přijímacího řízení, která je oproti stávající úpravě ve školském zákoně upravena opatřeními obecné povahy.
Shrnutí aktuálně platných informací najdete ve výše uvedeném souboru.

Podmínky přijímacího řízení za jednotlivé střední školy v Libereckém kraji (bez rozdílu zřizovatele) jsou uvedeny pod níže přiloženým odkazem:

https://www.edulk.cz/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/P%C5%99ehledp%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.aspx?admissionType=none&studyType=st%c5%99edn%c3%ad%2cn%c3%a1stavbov%c3%a9