Zápis do MŠ

Ředitel Základní a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zápis do Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace, pro školní rok 2024/2025

Zápis proběhne v květnu 2024, čas, místo a termín budou upřesněny.

U zápisu zákonní zástupci dítěte předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku.
U cizích státních příslušníků cestovní pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému, nebo trvalému pobytu.
Předzápis bude možné provést též distančně od 3.4. do 8.5.2024 ZDE: