Zápis do MŠ

Ředitel Základní a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zápis do Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace, pro školní rok 2023/2024

Zápis proběhne ve dnech 9. a 11. 5. 2023 v době od 8.00 do 16.00 hodin na těchto pracovištích:
- Mateřská škola Zvoneček, Nádražní 65, 463 62 Hejnice
- Mateřská škola Ferdinandov 64, 463 62 Hejnice
U zápisu zákonní zástupci dítěte předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku.
U cizích státních příslušníků cestovní pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému, nebo trvalému pobytu.
Předzápis bude možné provést též distančně od 3.4. do 8.5.2023 ZDE: