Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče!
 První informační schůzka rodičů a zákonných zástupců se uskuteční v pondělí 24. 6. 2024 v 15:30 ve školní jídelně.
Budou předány informace od třídních učitelek, vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny.

Na setkání se těší třídní učitelky Šárka Blechová a Alena Sochorová

Sdílet