Literární soutěž „Máj – měsíc poezie 2024“

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy všem našim žákům, kteří se zúčastnili krajského kola literární soutěže „Máj – měsíc poezie“. Tu pravidelně organizuje Krajská vědecká knihovna v Liberci.
Jsou to:

Jste všichni moc šikovní a určitě rozvíjejte svůj talent dál.

A máme obrovskou radost!
Jana Gamperová získala čestné uznání poroty a patří mezi nejlepší básnířky Libereckého kraje ve své kategorii 10 – 12 let.
Zuzana Hradilová obdržela 1. místo a je nejlepší básnířkou Libereckého krkaje ve své kategorii 13 – 14 let!
Srdečně blahopřejeme a děkujeme. Jsme na Vás moc pyšní.

Sdílet