Příběhy našich sousedů

 V úterý 4. června 2024 se ve Frýdlantu konala prezentace studentských reportáží o pamětnících, jejichž životní příběhy zpracovávali žáci základních a středních škol a gymnázií z Frýdlantska. Tyto dokumentární reportáže vznikaly v rámci projektu Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje organizace Post Bellum.
Tohoto projektu se zúčastnily také dva týmy žáků devátých ročníků naší základní školy.
Za třídu 9.A se projektu zúčastnili Valerie Cervanová, Lucie Hromádková, Kryštof Koníček, Lucie Konývková a Viktor Vojtek.
Za 9.B pak Karolína Hribová, Eliška Plášilová, Romana Strnadová, Matyáš Šíp a Jiří Tomeš.

Tým 9.A zpracovával videoreportáž o bývalé paní učitelce hejnické základní školy Slávce Uhurové.

Tým 9.B vytvářel videoreportáž o statečné paní Marii Teclové z Hejnic, která byla manželkou člena protikomunistické odbojové skupiny. Oba týmy na projektu usilovně pracovaly čtvrt roku a zanechaly za sebou velký kus záslužné práce, zakončené úspěšnou obhajobou před odbornou porotou a širokou veřejností ve frýdlantském kině. Díky nim je tak navždy uchováno svědectví těchto dvou významných obyvatelek našeho města. Každému z vás patří veliká pochvala, dík a bez sebemenší nadsázky i pomyslný smeknutý klobouk. Jsme na vás opravdu pyšní. Veškeré výstupy obou našich výzkumných týmů jsou dostupné na webových stránkách projektu Příběhy našich sousedů.

Velké poděkování patří panu řediteli Kašparovi, který žákům umožnil účast v projektu, a zvláště panu učiteli Votavovi, díky kterému se naše škola do projektu zapojila a který žákům po celou dobu projektu pomáhal a byl jim velkou oporou.

Sdílet