Odpovědi na často kladené otázky k nástupu prvňáčků

- do školy se jde poprvé v pátek 1.září 2023.
- sraz prvňáčků je v 8:00 před budovou školy; účast rodičů bude umožněna dle aktuálních opatření
- první den proběhne pouze seznámení se školou a třídní učitelkou, časově v trvání max. 1 hodiny, žáci se tento den nepřezouvají
- zařazení do tříd provádí ředitel školy v součinnosti s třídními učiteli;
při rozdělování se snažíme o zohlednění skutečností tak, aby třídy byly vyvážené ve všech směrech
- školní družina bude v provozu od 1.9., bližší informace podá vedoucí ŠD p.Sochorová při zápisu dítěte do ŠD
- obědy pro žáky se zajišťují v kancáři u vedoucí školního stravování p.Kolačné
- další informace o organizaci školního roku (termíny prázdnin, vydání vysvědčení apod.)  najdete na webu školy (O škole - Organizace školního roku)
- informace o průběhu výuky v dalších dnech podají třídní vyučující 1. školní den

Sdílet